Биология 5 - 9 классы Kerarius

Лабораторне дослідження Тема. Властивості ферментів Мета: дослідити властивості ферментів і вплив на них фізичних факторів. Обладнання й матеріали: невеликі кубики сирої та вареної картоплі, пробірки, гідроген пероксид, який має кімнатну температуру, гідроген перок-сид з холодильника, підручник. Теоретичний мінімум У цьому дослідженні властивості ферментів розглянуто на прикладі ферменту пероксидази, що міститься в клітинах картоплі. У випадку контакту пероксидази з гідроген пероксидом відбувається розкладання пероксиду на воду й кисень, який виділяється у вигляді невеликих бульбашок газу. Хід дослідження 1. Візьміть три пробірки й помістіть у них невеликі кубики картоплі. У перші дві помістіть кубики сирої картоплі, а в третю — вареної. 2. Улийте в першу пробірку розчин гідроген пероксиду, який перед цим було охолоджено в холодильнику. 3. Спостерігайте, чи виділяються бульбашки газу. Відзначте інтенсивність їх виділення. 4. Улийте в другу й третю пробірки розчин гідроген пероксиду, який має кімнатну температуру. 5. Спостерігайте, чи виділяються бульбашки газу. Відзначте інтенсивність їх виділення. 6. Зробіть висновок, у якому вкажіть результати спостережень та поясніть, чи вплинули низька температура й теплова обробка на роботу ферменту пероксидази.

297
ОТВЕТЫ
Отв. дан Adoge
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте