История 5 - 9 классы Sai

«Ідучі війною на австро-угорську монархію, Росія грозить загином також українському національному життю, яке знайшло охорону у конституційному устрої австрійської держави. Бо біда Росії мала би принести українському народові австро-угорської монархії те саме ярмо, в якім стогне 30 міліонів українського народу в Російській імперії ...» Яка українська політична організація виступила з таким зверненням до украї­нського народу на початку Першої світової війни а.Союз визволення України (СВУ) б.Головна українська рада (ГУР) в.Товариство українських поступовців (ТУП) г.Загальна українська рада (ЗУР)

44
ОТВЕТЫ
Отв. дан Дмитрий
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте