Беларуская мова 5 - 9 классы Perizan

Прыдумайце сказы, якія адпавядаюць наступным характарыстыкам: 1.Апавядальны, няклічны, просты, двухсастаўны, развіты, поўны, ускладнены аднародны выказнікаміі адасобленым азначэннем.

46
ОТВЕТЫ
Отв. дан Бронислав
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте