Другие предметы 10-11 класс Zolushka

Чим суб’єкт міжнародних відносин та міжнародного права відрізняється від об’єкта міжнародних відносин та міжнародного права?

1
Ответы:

Субєкт це той, використовує права.

Обєкт це те, на що спрямовані ці права.

1. Субєкти міжнародного права - его учасники міжнародних міждержавних відносин, які володіють певними правами, обовязками, здатні нести міжнародно-правову відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе міжнародних зобовязань, а також за вчинені ними міжнародні правопорушення. До субєктів міжнародного права належать: суверенні держави, нації і народи, міжнародні міжурядові організації, а також особливий субєкт міжнародного права місто-держава Ватикан.

Всі субєкти міжнародного публічного права класифікуються залежно від їх міжнародно-правового статусу на:

- первинні (основні) або суверенні;

- вторинні (другорядні) або похідні.

До первинних (основних) відносяться суверенні держави, а також нації і народи. До вторинних (похідних) або не суверенними субєктів відносяться міжнародні міжурядові організації.

2. Обєкт міжнародного права це між владні відносини. Міжнародне прав, головним чином, регулювала і продовжує регулювати відносини між державами. Обєктом міжнародного права є все те, з приводу чого субєкти міжнародного права вступають у правовідносини на основі принципів і норм міжнародного права.

Таким обєктом можуть бути:

матеріальні та нематеріальні блага,

дію або утримання від дії.

При цьому під матеріальними і нематеріальними благами, невіддільними від них інтересами держав маються на увазі, наприклад, загальний мир і безпеку народів, взаємовигідне економічне і інше співробітництво, культурний розвиток народів. Цей перелік не є вичерпним.

2 Решение
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе - Другие предметы

SFHKNBG
SFHKNBG
Алина
Алина
Anastasiaaaaaaa
Anastasiaaaaaaa
KLISHUKOVAA
KLISHUKOVAA