Физика 8-9 класс Anna

Для виймання риболовецького неводу машина з електричним приводом розвиває потужність 2 кВт. Скільки часу потрібно для того, щоб підняти невід довжиною 500 м, якщо сила тяги 5 кН?

1
Ответы:

дано:

F = 5 kH = 5000 Н

S = 500 м

P = 2 kB = 2000 Вт

Знайти: t

t = A / P = FS / P

t = (5000 H * 500 M) / 2000 Вт = 1250 секунд = 21 хвилина

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте