Алгебра 8-9 класс OZLAVARD

1
Ответы:

1) Порівняйте a і b, если

1) a - b = 5

a = b + 5

a > b + 5

2) a - b = -4,1

a = b - 4,1

b > a - 4,1

2) Запишіть проміжки, які зображено на малюнках 87 і 88.

x > - 2

[-2;+∞)

3 < x ≤ 7

(3;7]

3) Дано f(x) = (x + 5)/(x + 1)

Знайдіть: 1) f(0); 2) f(3).

f(0) = (0 + 5)/(0 + 1)

f(0) = 5

f(3) = (3 + 5)/(3 + 1)

f(3) = 2

4) Розвяжіть нерівність:

a) -3x < 12

x < -12/3

x < -4

(-∞;-4)

б) 4x - x² ≥ 0

x(4 - x) ≥ 0

4 - x ≥ 0

x₁ = 0

x² = 4

[0;4]

5) Знайдіть девятий член та суму перших десяти членів арифметичної прогресії (аɴ), якщо а = 9, d = -2.

a₉ = ?

S₁₀ = ?

a₁ = 9

d = -2

a₉ = a₁ + 8d = 9 + (-16) = -7

a₁₀ = -9

S₁₀ = (a₁ +a₁₀)/(-2) * 10 = (9 + (-9))/(-2) * 10 = 0

6) 6. Відомо, що в партії з 2000 деталей 5 с бракованими. Яка ймовірність того, що навмання вибрана деталь:

1) бракована; 2) якісна?

95% = 0,95 - якісна

5% = 0,5 - бракована

7) Розвяжіть систему рівнянь

x - 2y = 5

x² - 2xy - 3y² = -7

x = 5 + 2y

(5 + 2y)² - 2y(5 + 2y) - 3y² = -7

(5 + 2y) ((5 + 2y) - 2y ) - 3y² = -7

(5 + 2y)5 - 3y² = -7

25 + 10y - 3y² = -7

- 3y² + 10y + 32 = 0

D = 100 - 4(-3)*32 = 100 + 384 = 484

x₁ = (-10 + 22) / -6 = -2

x₂ = (-10 - 22) / -6 = 16/3

-2 - 2y = 5

-2y = 7

y = -7/2

(-2;-7/2)

16/3 - 2y = 5

-2y = -1/3

y = 1/6

(16/3;1/6)

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте