Физика 8-9 класс Артур

Велосипедист маса якого разом з велосипедом становить 60 кг, проїздить через міст висотою 20 м над рівнем землі зі швидкістю 10 м/с. Визначте різницю між значенням кінетичної та потенціальної енергії. 3)Який ККД має похила площина довжиною 30 см, висотою 6 см, якщо маса тіла, що рухається по цій площині, дорівнює 0,2 кг ? Сила що діє в напрямку руху, становить 0,4 Н.

1
Ответы:

2) 9000 Дж

3) ККД = 50%

1
Отв. дан Ruha

Відповідь:

Ek=mv^2/2

Ep=mgh

Ek=3000Дж

Ep=12000Дж

Ek-Ep=9000Дж

n=Акор/Аповн=mgh/Fl*100%

n=0,2*10*0,06/0,4*0,3*100=100%

1
Отв. дан Ruha

Знайдемо силу тертя спочатку:

0,4 = М * 0.2 кг * 10

M = 0,2

Знайдемо ККД:

ККД = (m * g * h) / (mg (h + m)) * 100% = h / (h + m) * 100% = 6 / (6 + 0,2 * 30) * 100% = 6 / 12 * 100% = 50%

ККД = 50%

1
Отв. дан User3

Кінетична енергія = m * g * обсяг

кінетична енергія = 60 * 10 * 10 = 6000 Дж = 6 кДж

потенційна енергія E = g * m * h

потенційна енергія E = g * m * h = 10 * 60 * 20 = 12 000 = 12 кДж

Різниця між кінетичної і потенційної енергією = 6/12 = 1/2

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте