История 4-7 класс MrFanat

На які періоди можна поділити середньовічну історію України? Що б ви взяли за основу запропонованої періодизації? ПРОШУ СРОЧНО ПОЖАЛУЙСТА(((

2
Ответы:

1) варіант:

1. Київська Русь

2. У складі Великого князівства Литовського і Речі Посполитої

3. Повстання Хмельницького

4. Руїна

5. Мазепа

6. Поділи Речі Посполитої

7. Національний рух

2) Варіант:

- V-VII століття - Велике переселення словян.

- VIII-IX століття - виникнення у східних словян племінних князівств.

- 860 рік - перший похід русичів на Константинополь (Царгород) на чолі з князем Аскольдом.

- 882 рік - гібелькнязя Аскольда. Захоплення князівської влади в Києві Олегом. Виникнення держави Київська Русь.

- 946 рік - відвідування Константинополь (Царгород) російським посольством, очолюваним княгинею Ольгою.

- 968 рік - перший Балканський похід князя Святослава.

- 969-971 рік - другий Балканський похід князя Святослава.

- IX - перша половина X ст .- в Київській Русі, за повідомленням літописця, існувало 16 міст.

- 988 рік - початок введення князем Володимиром християнства як державної Київської релігії.

- 1036 - розгром Ярославом печенігів під Києвом.

- X-XI століття - установка на Русі феодальних відносин.

- XI - кінець XIII век.- завершальний період формування української мови.

- 1111 - хрестовий похід проти половців.

- 1113 - 1125 року - правління Володимира Мономаха.

- 1113 - прийняття «Статуту Володимира Всеволодовича».

- 1125 - 1132 рік - правління Мстислава Володимировича Великого.

- тисячу сто сорок один - обєднання Галицьких земель в єдине князівство Володимиром Володаревичем.

- 1199 рік - похід Романа Мстиславича на Галич. Обєднання Волинського і Галицького князівств в єдину державу.

- 1237 - 1241 року - монголо-татарська навала на Русь.

- Кінець XIII-початок XIV ст .- розквіт мистецтва.

За основу взято становлення і розвиток Української єдності.

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте