Физика 2 курс Vita

Опір вольфрамової нитки електричної лампи при кімнатній температурі дорівнює 50 Ом. За умови повного розжарення опір нитки становить 600 Ом. Знайдіть температуру розжарення нитки, якщо кімнатна температура становить 20 °С. Температурний коефіцієнт електричного опору вольфраму 4,8∙10–3 К –1 .

1
Ответы:

t₁=20 °С

R₁ = 50 Ом

R₂ = 600 Ом

t₂- ?

Залежність опору від температури

R = R₀(1 + at)

R₁ = R₀(1 + at₁)

R₂ = R₀(1 + at₂)

R₀ - опір при 0 ° С. Вирішивши систему рівнянь, визначимо t₂:

R₁/R₂ = (1 + at₁)/R₀(1 + at₂)

t₂ = (R₂ - R₁ + R₂at₁)/R₁a

t₂ = (600 - 50 + 600 * 4,8 ∙ 10-³ * 10)/60*4,8 ∙ 10-³ = 578,8/0,288 = 2009,7 K

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте