Биология 10-11 класс Biomax

Допоможіть Написати конспект на тему Яке значення біологічних знань для людини

1
Ответы:

У наш час перед людством особливо гостро постають такі загальні проблеми, як охорона здоровя, забезпечення продовольством і збереження різноманітності організмів на нашій планеті. Біологія, дослідження якої спрямовані на вирішення цих та інших питань, тісно взаємодіє з медициною, сільським господарством, промисловістю, зокрема харчової та легкої та т. Д.

Біологія грає важливу роль і в забезпеченні людства продовольством. Вчені створюють нові високоврожайні сорти рослин і породи тварин, що дозволяє отримувати більше продуктів харчування. Дослідження біологів спрямовані на збереження і підвищення родючості грунтів, що забезпечує високі врожаї. Живі організми широко використовуються і в промисловості. Наприклад, кисле молоко, кефір, сири людина отримує завдяки діяльності певних видів бактерій і грибів.

Однак активна і часто непродумана господарська діяльність людини призвела до значного забруднення довкілля речовинами, шкідливими для всього живого, до знищення лісів, цілинних степів, водойм. За останні століття зникли тисячі видів тварин, рослин і грибів, а десятки тисяч знаходяться на межі вимирання. А адже зникнення навіть одного якогось виду організмів означає безповоротну втрату для біологічного різноманіття нашої планети. Тому вчені створюють списки видів рослин, тварин і грибів, які потребують охорони (так звані Червоні книги), а також виділяють території, де ці види взяті під охорону (заповідники, національні природні парки і т. Д.).

Таким чином, біологія - наука, покликана своїми дослідженнями переконати людей в необхідності дбайливого ставлення до природи, дотримання її законів. Тому її вважають наукою майбутнього.

Роль біології в сучасній дійсності переоцінити важко, адже вона детально вивчає життя людини у всіх її проявах. В даний час ця наука обєднує такі важливі поняття, як еволюція, клітинна теорія, генетика, гомеостаз і енергія. В її функції входить дослідження розвитку всього живого, а саме: будова організмів, їх поведінку, а також відносини між собою і взаємозвязок з навколишнім середовищем.

Значення біології в житті людини стає зрозумілим, якщо провести паралель між основними проблемами життєдіяльності індивіда, наприклад, здоровям, харчуванням, а також вибором оптимальних умов існування. На сьогоднішній день відомі численні науки, які відокремилися від біології, ставши не менш важливими і самостійними.

Біологія стала міцним фундаментом в медицині, соціології та екології. Важливо, що ця наука, як і будь-яка інша, не статична, а постійно поповнюється новими знаннями, які трансформуються у вигляді нових біологічних теорій і законів.

Роль біології в сучасному суспільстві, а особливо в медицині, безцінна. Саме з її допомогою були знайдені способи лікування бактеріологічних і швидко поширюються вірусних захворювань. Кожен раз, коли ми замислюємося над питанням про те, яка роль біології в сучасному суспільстві, згадуємо, що саме завдяки героїзму медиків-біологів зникли з планети Земля вогнища страшних епідемій: чуми, холери, черевного тифу, сибірки, віспи та інших не менш небезпечних для життя людини захворювань.

Можна сміливо стверджувати, спираючись на факти, що роль біології в сучасному суспільстві зростає безперервно. Неможливо собі уявити сучасне життя без селекції, генетичних досліджень, виробництва нових продуктів харчування, а також екологічних джерел енергії.

Основне значення біології полягає в тому, що вона являє собою фундамент і теоретичну базу для багатьох перспективних наук, наприклад, таких, як, генетична інженерія та біоніка. Їй належить велике відкриття - розшифровка генома людини. Такий напрям, як біотехнологія, було також створено на основі знань, обєднаних в біології. В даний час саме такого характеру технології дозволяють створювати безпечні ліки для профілактики і лікування, яке не завдає шкоди організму. В результаті вдається збільшити не тільки тривалість життя, але і її якість.

1 Решение
Отв. дан Venik
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе -

Biomax
Biomax
Biomax
Biomax
Biomax
Biomax
Biomax
Biomax