История 10-11 класс Biomax

Що визначало діяльність політичних партій на початку Української революції

2
Ответы:

Інтерпретація відбувалися на території України подій, повязаних з революціями 1917 року і Громадянською війною, ґрунтується на підкресленні національних інтересів українського народу як мали основоположне значення в історичному процесі того часу.

Як пише сучасний український історик В. Солдатенко, термін «Українська революція» зявився в політичних документах революційних років вже навесні 1917 року і в подальшому отримав широке поширення, в тому числі і в роботах українських політичних діячів, які зайнялися в еміграції «історичним аналізом спроби реалізації своїх планів і програм »(В. Винниченко, П. Христюк, М. Шаповал, Д. Дорошенко, І. Мазепа).

Українська революція розглядається в роботах сучасних українських істориків як самобутнє і самодостатнє історичне явище, повязане, в першу чергу, зі спробами реалізації українською нацією свого права на політичне самовизначення, як явище, що характеризується тісним переплетенням соціальних і національних чинників і не зводиться до одного лише національного визволення.

Українська революція як феномен була тісно повязана з Першою світовою війною, революційними змінами в Росії і, одночасно, з масштабними подіями, що відбувалися в Центральній і Східній Європі.

Головною причиною революції вважається невирішене національне питання в поєднанні з глибоким загальнонаціональним невдоволенням і різними формами експлуатації. За своїм характером революція визначається як національно-демократична, органічно поєднувала рішення задач національного відродження і створення національної державності з необхідністю глибоких соціальних змін в інтересах широких українських мас. Соціальною базою революції вважаються широкі верстви населення, перш за все селянство і національна інтелігенція.

Українська революція ставила собі за мету закріплення повномасштабних демократичних перетворень, а в довгостроковій перспективі - побудова демократичної республіки.

Ідеалом національно-державних прагнень бачилася широка національно-територіальна автономія.

2 Решение
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте