Физика 10-11 класс Alonak

До стелі ліфта, що піднімається з прискоренням 0=1,2м/сек2,прикріплено динамометр, до якого підвішений блок, що вільно обертається навколо горизонтальної осі. Через блок перекинута нитка, до кінців якої прикріплені тягарі масою т1 =200г і m2=300г. Нехтуючи масою блока, визначити показання динамометра.(5,28Н)

1
Ответы:

З невагомості блоку слід, по-перше, що сили натягу нитки T справа і зліва від блоку дорівнюють один одному (для розкручування невагомого блоку без тертя не потрібен обертальний момент) і, по-друге, що сила F, що діє на вісь блоку з боку динамометра, дорівнює 2T. Дійсно, 2-ий закон Ньютона для блоку має вигляд: F - 2T = 0 (члени mg і ma дорівнюють нулю внаслідок невагомості блоку).

Знайдемо силу натягу нитки з рівнянь руху для вантажів. Виберемо на цей раз загальну вісь у для обох вантажів (вертикально вгору). отримаємо:

T - m₁g = m₁a₁ᵧ

T - m₂g = m₂a₂ᵧ

З не розтяжності нитки слід кінематична звязок між прискоренням блоку (ліфта) і прискореннями вантажів.

2a = a₁ᵧ + a²ᵧ

T = (2m₁m₂(g + a))/(m₁ + m₂)

F = 2T

F = (4m₁m₂(g + a))/(m₁ + m₂)

F = (4(0,2)(0,3)(9,8 + 1,2))/(0,2 + 0,3) = (4*0,2*0,3*11)/(0,2 + 0,3) = 2,64/0,5 = 5,28 Н

1
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте