Физика 1 курс Alonak

Точка рухається по колу радіусом R= 4м. Закон її руху виражається рівнянням S=A+Bt2 де А=8 м, В=-2изначити момент часу t, коли нормальне прискорення ап точки дорівнює 9м/с2. Знайти швидкість , тангенціальне а та повне а прискорення точки в той же момент часу t. [1,5с;-6м/с;-4 м/с2; 9,84 м/с2]

1
Ответы:

тіло рухається рівномірно по колу. Значить тангенсальная прискорення дорівнює 0

Далі: швидкість = похідна від переміщення

U = 4t Підставами: 6 = 4t t = 3/2 = 1,5c

Розпишемо центростременітельное прискорення

a = U² / r

U = 6 м/c

1
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте