Другие предметы 10-11 класс Biomax

Допоможіть написати конспект на тему Людська гідність і права людини

1
Ответы:

Права людини - правила, що забезпечують захист достоїнств і свобод кожного чоловіка. У своїй совокупності основні права створюють основу правового статусу особистості.

Достоїнство - повагу і самоуваження человечеської особистості як морально-нравственної категорії, характеристика людини з боку своєї внутрішньої цінності, відповідної своєї ціни.

Поняття демократії та правового держави в визначенні міри связані з поніманією солідарності правди і свободи людини і державної влади.

Любой індивід надійло визначену ступінь свободи. Хоча при здійсненні своїх інтересів, мабуть, слід вчити цікавих інших індивідів - таких же членів суспільство, як і він. У цьому полягає обмеження свободи індивіда правом до визначеної степені.

Свобода - це здатність і можливість сознательно-волевого вибору індивідом свого події. Она пропонує визначити незалежну людину від зовнішніх услових і обставинств.

Право - це завжди часткове обмеження свободи особистості, необхідної для спільного змісту свободи громадян.

Категорії права існують у трёх основних видах: неотъемлемые права (базові), тимчасово-неотъемлемие и полностью отъемлемые.

Гідність є одним з ключових понять конституції України (ст. 3, 21, 28, 41, 68, 105). В ній, зокрема, визнано гідність однією з «найвищих соціальних цінностей» в Україні (ст. 3), задекларовано, що «усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах» (ст. 21) та що «кожен має право на повагу до його гідності» (ст. 28).

Гідність громадян охороняється Цивільним кодексом України та Кримінальним кодексом України, зокрема у Цивільному кодексі України:

гідність визнано особистим немайновим благом (ст. 201);

задекларовано право на повагу і недоторканність «гідності та честі» фізичних осіб (ст. 297, пп. 1, 2);

зафіксовано право фізичних осіб звернутися до суду з позовом про захист їх гідності та честі (ст. 297, п. 3);

приниження «честі та гідності фізичної особи» визнано моральною шкодою, яка підлягає відшкодуванню (ст. 23).

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2009 визначає поняття гідності як морально-етичну категорію й одночасно - особисте немайнове право, яким закон надає значення самостійних обєктів судового захисту та пропонує розуміти під гідністю визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінності.

Також в Україні діють міжнародні конвенції, що стосуються захисту людської гідності — «Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню» та «Конвенція ООН проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання».

2 Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте