Другие предметы 10-11 класс Biomax

Допоможіть написати конспект на тему Людина і держава

1
Ответы:

Держава - політична форма організації суспільства на певній території, політико-територіальна суверенна організація публічної влади, що володіє апаратом управління і примусу, якому підпорядковується все населення країни.

В основі методології вивчення взаємини людини і держави можна виділити кілька фундаментальних, логічно обґрунтованих підходів.

Перше. Специфіка змісту такої фундаментальної філософської категорії як «свобода», що співвідносить з суспільством, державою і людиною (окремою особистістю) і тлумачення цієї категорії. Можна виділити кілька груп понять і категорій, які охоплюють термінами, до складу яких входить слово «свобода». З певною мірою умовності можна виділити такі групи: а) філософські категорії і поняття, б) соціально-орієнтовані поняття і в) особистісно-орієнтовані (психологічні) поняття.

Друге. При практично будь-якому «соціально-орієнтованому» варіанті використання терміна «свобода» потрібно мати на увазі, що відповідне поняття так чи інакше кореспондує зі своєю протилежністю - поняттям «необхідність» ( «повинність»). Тим самим свобода, у всякому разі, передбачає існування деяких її обмежень.

Третє. Ми вже наголошували про обмеження, обумовлених наявністю соціальних норм. Але саме існування таких норм неможливо поза будь-яких організаційних форм людських взаємин. Різного роду асоціації, обєднання (організації), корпорації людей, тобто то, що обєднується загальним поняттям «соціальні інститути».

Четверте. З категорією свободи обєктивно повязано поняття «відповідальність».

В ідеалі держава повинна служити людині, створювати всі необхідні умови для того, щоб він міг максимально розвивати і виявляти свої здібності і таланти, бо людина - вища з усіх світових цінностей, міра всіх речей. Насправді стосунки між людиною і державою куди більш складні і досить суперечливі. Століттями між людиною і державою складалися відносини відчуження і ворожнечі. Для раба і підданого рабовласницька і феодальна держава виступала як чужа і ворожа сила. Вони не мали прав і свобод, а тільки несли обовязки перед державою і тому не могли стати особистостями. З настанням ери капіталізму відносини між людиною-громадянином і державою круто міняються. Громадянин стає носієм прав і свобод, які надають йому автономний, незалежний від держави статус. На державу ж покладається обовязок захищати і гарантувати ці права і свободи.

2 Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте