Геометрия 10-11 класс Oksanka

Визначте довжину твірної конуса ( у см), якщо його обєм дорівнює 800π см³, а площа основи -100π см².

1
Ответы:

Площа нам відома. З формули площі підстави знайде радіус кола:

Sосн = Пі * R²

R² = Sосн / Пі

R² = 100Пі / Пі

R² = 100

R = √100 = 10

Знаючи обсяг, знайдемо висоту:

V = ⅓ПіR²H

H = V / (⅓ПіR²)

H = 800Пі / (⅓ПіR²)

H = 800 / (⅓100) = 24

OK = 24

KE = 10

Знайдемо утворює конуса OE:

△ OKE прямокутний, так як OK - висота ⇒ ∠OKE = 90 °

OE² = OK² + KE²

OE² = 24² + 10² = 576 + 100 = 676

OE = √676 = 26

1
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте