История 10-11 класс Biomax

Що таке білий та червоний терор

1
Ответы:

Червоний терор був періодом політичних репресій і масовими вбивства, здійснений більшовиками після початку громадянської війни в Росії в 1918 р Термін зазвичай застосовується до більшовицьким політичним репресіям під час громадянської війни (1917-1922), на відміну від Білого терору, що проводиться Білою армією проти своїх політичних ворогів (зокрема й більшовики). Оцінки загальної кількості людей, убитих під час червоного терору за початковий період репресій, складають не менше 10 000 чоловік. Оцінки загального числа жертв більшовицьких репресій сильно розрізняються. Червоний терор в Радянській Росії був виправданий в радянській історіографії як військова кампанія проти контрреволюціонерів під час громадянської війни в Росії 1918-1921 років, спрямована проти тих, хто встав на сторону білих.

«Білий терор» - сукупність крайніх форм репресивної політики антибільшовицьких сил під час Громадянської війни (1917-1922), що включають прийняття органами влади репресивних актів і їх практичну реалізацію у вигляді радикальних заходів, спрямованих проти представників радянської влади, більшовиків і співчуваючих їм сил. До «білого терору» відносяться і репресивні дії поза рамками будь-якого законодавства з боку військових і політичних структур антибільшовицьких рухів різного спрямування. Окремо від цих заходів Білим рухом застосовувалася система превентивних заходів терору як акції залякування по відношенню до опірним групам населення на контрольованих ним територіях в умовах надзвичайних обставин.

Поняття «білий терор» увійшло в політичну термінологію періоду революції та Громадянської війни і традиційно застосовується в сучасній історіографії, хоча сам по собі термін є умовним і збірним, так як в антибільшовицькі сили входили не тільки представники Білого руху, але і інші дуже різнорідні сили.

Згідно загальновизнаної точки зору, в Росії поняття «білий терор» застосовувалося для позначення політики урядів Білого руху, демократичних антибільшовицьких урядів та інших контрреволюційних сил в країні, а також інтервентів в ході Громадянської війни, спрямованої на:

придушення революційних політичних настроїв;

знищення більшовицького підпілля і партизанського руху.

2 Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте