История 10-11 класс Biomax

Чому УЦР, попри активну розбудову національної держави, не втримала влади

1
Ответы:

До кінця квітня 1918 року вся територія колишньої російської України перебувала під контролем австро-угорських, німецьких і українських військ. Діячі УЦР проявили політичну наївність, коли вважали допомогу з Берліна і Відня лише дружній, яка не має корисливих цілей.

До основних причин падіння УЦР слід віднести:

розкол українського громадського руху, взаємні звинувачення політичних партій, різних кіл еліти, населення регіонів;

політичну недосвідченість і наївний романтизм лідерів центристського типу, їх схильність до народницької, а не до державотворчій ідеології;

утопізм соціально-економічного законодавства, особливо в аграрній сфері;

відсутність ефективних органів управління на місцях, нерозробленість системи самоврядування, повноважень центру і регіонів;

анархічні тенденції українського менталітету, які стали причиною непідготовленості мас до самостійної національно-державного життя; в переломні моменти історії вірус деморалізації і апатії охоплював значну частину суспільства, політична культура якого була розвинена дуже слабо, залишаючись глибоко патріархальної;

небажання і невміння створити регулярну армію; неготовність національно-демократичних сил ні в ідейному, ні в матеріальному, ні в психологічному відношенні до побудови держави; УСДРП і УПСР в основному освоїли тільки стратегію руйнування старого, демократія бачилася їм як нічим не обмежену народовладдя, а це плодило охлократіческой тенденції;

сусідні з УНР держави в силу різних причин не були зацікавлені в існуванні незалежної, сильної української держави.

2 Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте