Математика 1-3 класс Skulbaeva

Матинди окы.Санды деректердипайдаланып тенсиздиктер кур. Солтустик Казакстаннын орманды даласын бугы,елик,ак кояндар мекен етеди.Галымдар оларды бир апта бойы бакылап 120 бугыны,230еликти жане 310 ак кояндар тиркеуге алды

1
Ответы:

120 бугу < 230 элик

120 бугу < 310 ак коён

230 элик < 310 ак коён

230 элик > 120 бугу

310 ак коён > 120 бугу

310 ак коён > 230 элик

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе -

BoRom
BoRom
Kogan
Kogan
Faresamaina
Faresamaina
Faresamaina
Faresamaina