Физика 10-11 класс Sashaaa

Рух тіла описується рівнянням х=5 - 3t + t2 . Знайдіть модуль швидкості тіла через 3 секунди після початку руху. а.0 м/с б.3 м/с в.4 м/с г.6 м/с

1
Ответы:

Рівняння рівноприскореного руху тіла:

x = x0 + v0t + (at₂) / 2

v0 = -3 м / с

a / 2 = 1 ⇒ a = 2 м / с

v = v0 + at = -3 + 2t = 3 м / с

Відповідь: д. = v (3) = 3 м / с

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте