Физика 10-11 класс Sashaaa

При рівноприскореному русі тіло проходить в перші два рівних послідовних проміжку часу по 4 з кожного, шляхи 24 м і 64 м. Знайдіть початкову швидкість і прискорення тіла. а.1 м/с 3 м/с2 б.2 м/с 2 м/с2 в.1.5 м/с 2.5 м/с2 г.1 м/с 2.5 м/с2

1
Ответы:

S1 = Vot + (at²)/2

S₁ + S₂ = V02t + a(2t)₂ / 2

Вирішуємо систему з двома невідомими щодо Vo і a, одержуємо Vo = 1 м / c, a = 2,5 м / с ²

24 = Vo *4 + 8a

88 = 8Vo + 32a

-48 = -8Vo - 16a

88 = 8Vo + 32a

40 = 16a

a = 2,5 м/с

Vo = (88 - 32 * 2,5)/8 = 1 м/с

Відповідь: a = 2,5 м/с, Vo = 1 м/с

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте