Другое 10-11 класс Sashaaa

Згідно зі статтею 1 Загальної декларації прав людини «всі люди народжуються вільними й…» а.«…незалежними від будь-якої форми залежності» б.«…рівними у своїх можливостях» в.«…соціально рівними» г.«…рівними у своїй гідності та правах»

1
Ответы:

відповідь: г. «…рівними у своїй гідності та правах»

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.

1
Отв. дан Semen
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте