Литература 10-11 класс Sashaaa

Художня література Ренесансу зображувала людину а.реальну, сповнену людських бажань б.закохану у світ природи, самотню в.що вірить у краще життя після смерті г.що прагне фізичної досконалості

1
Ответы:

Відповідь: г.що прагне фізичної досконалості

"Реалізм Відродження" багато в чому відрізняється від пізніших форм – критичного, просвітницького, соціалістичного реалізму. Для нього характерна масштабність образів (Гамлет, король Лір), їх поетизація, схильність до великого почуття. При цьому йому притаманне високе напруження трагічного конфлікту (»Ромео і Джульєтта"). У роботах таких творців, як Шекспір, Петрарка, Сервантес, Рабле, відображено нове розуміння життя людиною, яке відкидає рабську покірність, пропагується релігією. Дані автори представляють людину як вище створення природи, розкриваючи фізичну красу вигляду і багатство розуму, душі. Словесність Ренесансу кардинально трансформувала жанрову систему. Деякі літературні жанри, знайомі з періоду античності, були відроджені і переосмислені з точки зору гуманізму, інші утворені заново. У літературі даної епохи домінували певні літературні форми. Найпопулярнішим був жанр новели, типологічні основи якого заклав Боккаччо. Широкого поширення набула пастораль. Епос був представлений в різних формах: епічна поема, лицарський і шахрайської роман. Специфічним ренесансним жанром став діалог.

1
Отв. дан Semen
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте