Физика 8-9 класс Karla

Массасы 500 г таскөмір толық жанғанда бөлінетін жылуды пайдаланып, су массасының қанша мөлшерін 20 ºС-тан 70 ºС-қа дейін қыздыруға болады? Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/(кг·ºС), таскөмірдің меншікті жану жылуы 30 МДж/кг.

1
Ответы:

Q = cm(t₂ -t₁)

c = Q/m(t₂ -t₁)

1 кДж = 1000 Дж

Q = 20 кДж = 20000 Дж

m = 5 кг

t₁ = 0

t₂ = 100

c = 20000 / 5 * (0 - 100) = 400 Дж/кг

1 Решение
Отв. дан Pilot

Абсолютный ноль температурасы (-273.15 ° С) - бұл ең төменгі температура, бұл Вселеннойға ауысады. Абсолютный ноль служит началом отсчёта абсолютной температуралық шкалы, например, шкалы Кельвина. По шкале Цельсия абсолютному нулю температурасы −273,15 ° C немесе -459,67 ° F (Фаренгейту бойынша).

0
Отв. дан User3

Формулалар:

судың массасы (m1) = жылу мөлшері (Q) меншікті жылу (с) х өзгеріс. температура (дельта t немесе t2-t1); Q = м2 (көмірдің массасы) х меншікті жану жылуы (q)

Шешім:

Q = 0,5 кг х 2,7 х 10 ^ 7 Дж / кг = 1,35 х 10 ^ 7 Дж

m1 = 1,35 x 10 ^ 7 Дж. / 4200 дж / кг х (70С - 20С) = 64,3 кг

0
Отв. дан User3

Массасы 500 г таскөмір толық жанғанда бөлінетін жылуды пайдаланып, су массасының қанша мөлшерін 20 ºС-тан 70 ºС-қа дейін қыздыруға болады? Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/(кг·ºС), таскөмірдің меншікті жану жылуы 30 МДж/кг.

0
Отв. дан Karla

Контейнерлерде бірдей газдың молекулалары берілген. Дөңгелекшелер газ молекулаларын, стрелкалар газ молекулаларының қозғалыс бағытын және жылдамдығын сипаттайды. Ұзын стрелка жоғары жылдамдықты сипаттайды. Қай контейнердегі газдың тығыздығы жоғары және температурасы төмен? [1] 2. Абсолют нөл температураның мәні қандай? А) 273 °С В) 100 °С С) 0 °С D) -273 °С [1] 4 ЖОБ

0
Отв. дан Karla
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте