Физика 10-11 класс Sashaaa

Які сили враховуються під час розгляду вільного падіння? а.Тільки опір повітря б.На тіло зовсім не діють сили в.Сила тяжіння та опір повітря г.Тільки сила тяжіння

1
Ответы:

Вiдповiдь: г.Тільки сила тяжіння

Силу, з якою тіло притягується до землі під дією поля тяжіння Землі, називають силою тяжіння. За законом всесвітнього тяжіння на поверхні Землі (або поблизу цієї поверхні) на тіло масою m діє сила тяжіння

Fт=GMm / R2

де М-маса Землі; R - радіус Землі.

Якщо на тіло діє тільки сила тяжіння, а всі інші сили взаємно врівноважені, тіло здійснює вільне падіння. Згідно з другим законом Ньютона і формулою Fт=GMm / R2 модуль прискорення вільного падіння g знаходять за формулою

g=Fт/m=GM / R2.

З формули (2.29) випливає, що прискорення вільного падіння не залежить від маси m падаючого тіла, тобто для всіх тіл в даному місці Землі воно однаково. З формули (2.29) випливає, що Fт = mg. В векторному вигляді

Fт=mg

1
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе -

Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa
Sashaaa