Химия 10-11 класс Sashaaa

Позначте формулу алкану, який може мати лише два структурних ізомера а.C4H10 б.C2H6 в.C3H6 г.C4H8

1
Ответы:

Відповідь: а. C4H10

алкани-це граничні вуглеводні, що містять тільки Одинарні звязки між атомами С - С в молекулі, тобто містять максимальну кількість водню.

Гомологічний ряд алканів

Всі алкани-речовини, схожі за фізичними і хімічними властивостями, і відрізняються на одну або кілька груп –СН2– один від одного. Такі речовини називаються гомологами, а ряд речовин, які є гомологами, називають гомологічним рядом.

Найперший представник гомологічного ряду алканів-метан CH4. , або Н-СН2-H.

Продовжити гомологічний ряд можна, послідовно додаючи групу-СН2 - в вуглеводневий ланцюг алкана. У молекулах алканів зустрічаються хімічні звязки C - H і С–С.

Звязок C-H ковалентний слабополярний, звязок С-С-ковалентний неполярний. Це Одинарні σ-звязки. Атоми вуглецю в алканах утворюють по чотири σ-звязку. Для алканів характерна структурна ізомерія-ізомерія вуглецевого скелета.

Структурні ізомери - це сполуки з однаковим складом, які відрізняються порядком звязування атомів в молекулі, тобто будовою молекул.

Ізомери вуглецевого скелета відрізняються будовою вуглецевого скелета. Молекулярна формула число структурних ізомерів

CH4 1

C2H6 1

C3H8 1

C4H10 2

C5H12 3

C6H14 5

C7H16 9

C8H18 18

C9H20 35

C10H22 75

1
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте