Химия 10-11 класс Sashaaa

Позначте, який з перелічених алканів має найвищу температуру кипіння а.гексан б.бутан в.етан г.пропан

1
Ответы:

Відповідь: а.гексан

емпература кипіння в гомологічному ряду алканів збільшується зі зростанням відносної молекулярної маси. Тому що чим довше ланцюг, тим взаємодія між молекулами сильніше, тому потрібна додаткова енергія на їх руйнування. Розгалужені алкани киплять при більш низькій температурі, ніж лінійні. Це повязано з тим, що з радикалами послаблюється взаємодія атомів і температура потрібно на їх руйнуванні нижче перші чотири члени гомологічного ряду алканів при звичайних умовах – газоподібні речовини, сполуки від С5 до С16 – рідини, від С17 і вище – тверді речовини. У гомологічному ряду алканів поступово підвищуються температури кипіння, плавлення, а також відносна щільність. Це дозволяє передбачити властивості невідомого члена ряду, грунтуючись на властивостях його сусіда. Наприклад, температура кипіння гексану-68,8 °С, гептану-98,4 °с. Різниця в складі на одну групу СН2 призводить до підвищення температури кипіння на 29,6 °С (гомологічна різниця температур кипіння). Для октану на підставі цього можна розрахувати температуру кипіння: 98,4 + 29,6 = 128 °С; це всього на 2 °С відрізняється від експериментально знайденої. Алкани з розгалуженим ланцюгом киплять при більш низькій температурі, ніж ізомери з нормальною ланцюгом.

гексан +69 °C

бутан +0,5 °C

етан −88,6 °C

пропан −42,09

1
Отв. дан Examplez
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте