Физика 10-11 класс Sashaaa

1.Тіло вільно падає з висоти 35 м. Яку швидкість (у м/с) воно матиме на висоті 15 м? Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2. 2.Хлопчик крутить на нитці невеличку кульку. Кулька рухається рівномірно по колу у вертикальній площині. В деякий момент нитка рветься, і кулька летить вертикально вверх. Знайдіть максимальну висоту підльоту кульки, якщо довжина нитки дорівнює 20 см, а кулька при обертанні робила 12 обертів за 5 секунд. Вважати, що кулька відірвалася на висоті 1 м.

1
Ответы:

1) Дано:

h₀ = 35 м

h = 15 м

V =?

Тіло пролетіло 35 - 15 = 20 метрів.

gh₀ = gh + V² / 2

V² = 2gh₀ - 2gh

V² = √2g (h₀ - h) = √2 * 10 * (35 - 15) = √400

V = 20 м / с

2) Дано:

l = 20 см = 0,2 м

N = 12

t = 5с

h₀ = 1 м

h =?

h = h₀ + V₀t₂ - (gt₂²) / 2

V = V₀ - gt₂

Підставами t₂ = V₀ / g в формулу для знаходження висоти:

h = h₀ + V₀² / 2g

V₀ = 2ПіR / T

T = t / N - період обороту

V₀ = (2ПіR * N) / t

V₀ = (2ПіRN) / t

h = h₀ + ((2ПіeN) / t) ² / 2g = 1 + ((2 * 3,14 * 0,2 * 12) / 5) ² / 2 10 = 5,1 м

1
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте