История 4-7 класс Даниал

1 тапсырма, Жоңғар шапқыншылығы қазақ шаруашылығына тигізген зардаптарын сипаттаңыз. Мал шаруашылығына екеу, Егін шаруашылығына екеу, 2тапсырма, ПТМС Формуласы арқылы қазақ хандығының ішкі саяси жағдайын талқылаңыз, 1. менің ойымша,...... 2. себебі, мен оны былай түсіндіремі........ 3. оны мен мына 2 дәлел 2 дәйек арқылы келтіре аламын.......... 4. осыған байланысты мен мынадай қорыиынды шешімге келдім............

2
Ответы:

1) Первыми под удар попадали земли Восточного Казахстана, где сильнее всех страдало население Семиречья. В этот раз многотысячные отряды джунгар нанесли стремительные удары сразу в семи направлениях, были атакованы также Южные и Северные казахские территории.

На своём пути джунгары разоряли аулы, изгоняли с своих земель родовые общины, уводили скот. Стада и табуны казахов заметно поредели, прекратилась торговля, обезлюдели казахские города, нищета и голод стали общим их бедствием. Если бы они не отступили, то были бы уничтожены до последнего.

Были захвачены практически все плодородные земли, по некоторым данным две трети населения погибли или уведены в плен.

2) Я думаю, что победоносное нашествие джунгар, обусловлено внезапностью этого похода. Потому что правящая верхушка казахских жузов проявило беспечность, не поверив тому, что ойраты (джунгары) быстро оправятся после кровопролитной войны с Китайской империей Цин в 1715-1723 гг., воспользуются перемирием с маньчжурами и всей своей мощью обрушатся на восточных соседей. Могу привести следующие примеры: разрозненные отряды феодалов Казахского ханства не смогли противостоять концентрированному удару джунгарской панцирной конницы. Что касается вооружения, то к этому времени значительная часть ойратов была вооружена огнестрельным оружием. Казахские воины преимущественно имели луки и холодное оружие, по всем статьям уступая в огненной мощи захватчикам. В связи с этим я пришел к следующему выводу, что непродуманная политика власти привелка к печальным последствиям для всего казахского народа.

1) Алғашқы шабуылға Жетісудың халқы ең көп зардап шеккен Шығыс Қазақстан жерлері қатысты. Бұл жолы мыңдаған жоңғарлардың отрядтары бірден жеті бағытта жедел соққылар жасады, ал Оңтүстік және Солтүстік Қазақ территориялары да шабуылға ұшырады.

Жолда келе жатып, жоңғарлар ауылдарды қиратып, рулық қауымдарды өз жерлерінен қуып, мал алып кетті. Қазақтардың отары мен отары айтарлықтай жұқарды, сауда тоқтады, қазақ қалалары қоныстанды, кедейлік пен аштық олардың ортақ апатына айналды. Егер олар шегінбесе, олар соңына дейін жойылатын еді.

Барлық дерлік құнарлы жерлер басып алынды, кейбір мәліметтер бойынша, халықтың үштен екісі қайтыс болды немесе тұтқынға алынды.

2) жоңғарлардың жеңісті шапқыншылығы осы жорықтың күтпегендігінен болды деп ойлаймын. Қазақ жүздерінің билеуші ​​элитасы ойраттардың (жоңғарлардың) 1715-1723 жылдары Қытай Цин империясымен болған қанды соғыстан тез қалпына келіп, маньчжурлармен бітімгершілік жағдайын пайдаланып, олардың барлық күші шығыс көршілеріне түседі деп сенбей, немқұрайлылық танытты. Мен келесі мысалдарды келтіре аламын: Қазақ хандығының феодалдарының бытыраңқы отрядтары Жоңғар бронды атты әскерінің шоғырланған соққысына төтеп бере алмады. Қару-жараққа келетін болсақ, осы уақытқа дейін ойраттардың едәуір бөлігі атыс қаруымен қаруланған. Қазақ жауынгерлерінде көбіне отты күштегі басқыншылардан гөрі садақ пен қырлы қару болды. Осыған байланысты мен биліктің ойластырылмаған саясаты бүкіл қазақ халқы үшін қайғылы салдарға әкеп соқтырды деген қорытындыға келдім.

1
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте