Физика 4-7 класс Мурат

Физикалық шамалардың өлшем бірліктіретін ХБЖ-не келтіріп сайкестігін көрсетіңіз?

1
Ответы:

Длина - L

Масса - M

Время - T

Сила электрического тока - I

Термодинамическая температура - Θ

Количество вещества - N

Сила света - J

метр - m

ампер - A

кельвин - K

кандела - cd

килограмм - kg

Ұзындығы - L

Салмақ - М

Уақыт - T

Электр тогы - I

Термодинамикалық температура - Θ

Заттың мөлшері - N

Жарықтық қарқындылығы - Дж

метр - м

ампер - А

келвин - К

Кандела - CD

килограмм - кг

1
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте