Физика 8-9 класс Nursulu

Массасы 5кг мырыш бөлігін 100°С қа қыздыру үшін 20кДж энергия берілді. Мырыштың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз

1
Ответы:

Q = cm * (t2-t1)

c = Q/m * (t2-t1)

Q= 20 кДж = 20000 Дж

m = 5кг

t₁ =0

t₂ = 100

c = 20000/5(0-100) = 400 Дж/кг*C

1
Отв. дан Svai
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте