Физика 8-9 класс расул

Массасы 5 кг мырыш бөлігін 100 ºС-қа қыздыру үшін 20 кДж энергия берілді. Мырыштың меншікті жылу сыйымдылығын анықтаңыз

0
Ответы:

Q = cm * (t2-t1)

c = Q/m * (t2-t1)

Q= 20 кДж = 20000 Дж

m = 5кг

t₁ =0

t₂ = 100

c = 20000/5(0-100) = 400 Дж/кг*C

0
Отв. дан Hanan
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте