Физика 10-11 класс Itmax

Допоможіть зробити рівень b

1
Ответы:

Рівень В (середній)

1. На стробоскопічних знімках (мал. 2) відображено положення тіла через рівні проміжки часу. Яке з тіл рухалося з найбілыним прискорення?

Вiдповiдь: в

2. Чому дорівнює проекція вектора S на вісь Оₓ (мал. 3)?

a) 2м; б) -2 м;

в) 3 м; г) -3 м.

Вiдповiдь: 3 м

3. Яка частота i кутова швидкість обертання колеса вітродвигуна, якщо за 2 хв колесо зробило 50 обертів?

T = 2 хв = 120 с

n = 50 оборотів

період:

T = t / n = 120/50 = 2,4 c

частота:

v = 1 / T = 1 / 2,4 ≈ 0,4 Гц

Кутова швидкість:

w = 2Пі * v = 2 * 3,14 * 0,4 = 2,512

Рівень С (достатній)

Рухаючись рівноприскорено від зупинки, тролейбус прямолінійну ділянку шляху довжиною 25 м проїхав за 10 c. Яке прискорення руху тролейбуса? Якої швидкості він досяг за цей час?

S = at²/2

2S = at²

a = 2S/t²

прискорення: a = 2 * 25/100 = 50/100 = 0,5 м/c

a = (v - v0)/t

0,5 = (v - 0,5)/10

5 = v - 0,5

досяг швидкості: v = 5,5 м/c

1
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте