Информатика 10-11 класс Sashaaa

1.Діаграми MS Excel - інструмент, який призначено для: а.Обчислен б.Розташування даних вихідної таблиці в найбільш зручному для користувача вигляді в.Відображення на екрані записів таблиці, значення в яких відповідають певним умовам г.Графічного подання табличних даних 2.Значення в ряді даних, яке повторюється найчастіше. а.Середнє арифметичне б.Медіана в.Мода г.Стандартне відхилення 3.Значення, яке поділяє ряд даних на дві рівні частини, тобто зліва і справа від цього значення знаходиться однакова кількість членів упорядкованого ряду даних. а.Стандартне відхилення б.Мода в.Середнє арифметичне г.Медіана

1
Ответы:

1. Вiдповiдь: г. Графічного подання табличних даних

Діаграма - засіб візуального аналізу даних. Діаграми упрощають відновлення даних. Назначення діаграми: графічне представлення даних; анализ інформації. Під данними (вихідними) передбачаються необоротні числа (наприклад, загальне число). Під інформацією розуміються дані, які вже оброблені та подані у визначеному форматі (наприклад, діаграма).

2. Вiдповiдь: в. Мода

Мода - значення в більшості спостережень, яке зустрічається найчастіше. (Мода = типовість.) Іногда у сукупності зустрічається більш ніж одна мода (наприклад: 6, 2, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 0; мода - 6 і 9). У цьому випадку можна сказати, що сукупність мультимодальної. Із структурних середніх величин лише мода володіє таким унікальним своїм властивістю. Як правило, мультимодальність вказує на те, що набір даних не підчиняється нормальному розподілу.

3. Вiдповiдь: г. Медіана

Медиана у математичній статистиці - число, що відображає вибірку (наприклад, набір чисел). Якщо всі елементи вибору різні, то медіана - це таке число, що половина з елементів вибору більше, ніж інша половина менше.

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте