Информатика 10-11 класс Sashaaa

1.Встановіть відповідність між навою статистичних характеристик ряду даних (1-4) та функцією (А-Д) 1.Середнє арифметичне 2.Стандартне відхилення 3.Мода 4.Медіана а.MEDIAN б.MODE.SNGL (MODE.MULT) в.AVERAGE г.SUMM. д.STDEV.P 2.

1
Ответы:

1. Середнє арифметичне ⇒ в. AVERAGE

DAX функція AVERAGE () - висвітлює середнє арифметичне значення числових даних таблиці (сума знаків, відмінна за кількістю цих значень): якщо стоїть текстовий тип даних, щоб AVERAGE повертає пусте значення. якщо в таблиці пусті ячейки або логічний тип даних, то в розчете середнього вони не беруться. якщо в таблиці знаходяться ячейки з 0, то такі ячейки вправляються, як звичайні.

2. Стандартне відхилення ⇒ STDEV.P

Вичисляє стандартне відклонення за загальною сукупністю, заданою аргументацією. За цим логічним значенням та текстом ігноруються. Стандартне відкриття - це міра того, широко розкидані точки даних щодо їх середнього.

3. 3.Мода ⇒ MODE.SNGL (MODE.MULT)

Возвращает вертикальний масив з найбільш часто зустрічаються (повторюваних) значень у массивах або діаграмах даних. Для отримання горизонтального масиву використовуйте формулу (з використанням функцій ТРАНСП):

= ТРАНСП (МОДА.НСК (число1; число2 ...))

За наявності декількох модів буде повернено кілька значень. Після того, як данна функція повертає масив значень, вона повинна вводитись як формула масиви.

4. Медіана ⇒ а. MEDIAN

Функція МЕДІАНА повертає медіану заданих чисел.

2. Диаграмму какого типа изображена на рисунке?

Кругову

Графік

Лінійчасту

Стовпчасту

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте