Физика 10-11 класс Sashaaa

1.Деяке тіло рухається зі змінною швидкістю. Що можна сказати про напрямок рівнодійної сил, що діють на тіло? а.Напрямок протилежний напрямку швидкості тіла б.Напрямок співпадає з напрямком швидкості тіла в.Напрямок може бути як завгодно орієнтований відносно напрямку швидкості г.Напрямок неможливо визначити, бо рівнодійна дорівнює нулю 2.Чому дорівнює проекція сили тяжіння на горизонтальну вісь, якщо тіло знаходиться поблизу поверхні Землі, а маса тіла 1 кг? а.0 Н б.0,1 Н в.1 Н г.10 Н

1
Ответы:

1. відповідь: б. Напрямок співпадає з напрямком швидкості тіла

Якщо рівнодіюча сила НЕ дорівнює нулю, то тіло рухається рівноприскореному. Власне саме ця сила є причиною нерівномірного руху. Напрямок рівнодіюча сили завжди збігається за напрямком з вектором прискорення.

Там, де необхідно зобразити сили, що діють на тіло, при цьому тіло рухається рівноприскореному, значить в напрямку прискорення діюча сила довше протилежною. Якщо тіло рухається рівномірно або покоїться довжина векторів сил однакова.

2. відповідь: г.10 Н

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте