Физика 10-11 класс Sashaaa

1.Тіло, кинуте вертикально вгору з початковою швидкістю 30 м / с, досягає найвищої точки підйому через 2.5 с, маса тіла 40 грам. Знайдіть середню силу опору повітря під час руху. Результуюча сила дорівнює добутку маси тіла на його прискорення. а.35 мН б.57 мН в.10 мН г.88 мН 2.

1
Ответы:

1. υ0 =30 м/с

t = 2,5 с

m = 40 г

F = ?

F = m(a – g)

a = υ0/t

a = 30/2,5 = 12 м/c

F = 40(12 – 10) = 80мН

відповідь: г.88 мН

2. На тіло діють 4 сили: сила 8 Н вертикально вверх, сила 5 Н вертикально вниз та дві сили 7 Н та 3 Н, що діють у

горизонтальній площині протилежно одна до одної. Знайдіть модуль рівнодійної цих чотирьох сил. Відповідь вкажіть уН.

відповідь: 5 Н

по горизонталі сила рівна 4Н по вертикалі 3Н по теоремі Піфагора отримуємо 5Н

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте