Физика 8-9 класс Асем

Массасы 500 г таскөмір толық жанғанда бөлінетін жылуды пайдаланып, су массасының қанша мөлшерін 20 ºС-тан 70 ºС-қа дейін қыздыруға болады? Судың меншікті жылу сыйымдылығы 4200 Дж/(кг·ºС), таскөмірдің меншікті жану жылуы 30 МДж/кг

1
Ответы:

Формулалар:

судың массасы (m1) = жылу мөлшері (Q) меншікті жылу (с) х өзгеріс. температура (дельта t немесе t2-t1);

Q = м2 (көмірдің массасы) х меншікті жану жылуы (q)

Шешім:

Q = 0,5 кг * 2,7 * 10⁷ Дж / кг = 1,35 х 10⁷ Дж

m1 = 1,35 * 10⁷ Дж. / 4200 дж / кг * (70С - 20С) = 64,3 кг

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте