Геометрия 10-11 класс Sashaaa

1.У тетраедрі ABCD точки M і N – середини відрізків DC і DB. Яке взаємне розташування прямих MN і BC? а.Перетинаються б.Паралельні в.Перпендикулярні г.Мимобіжні 2.Через кінці відрізка AB і його середину О проведено паралельні прямі, що перетинають деяку площину α в точках A1, B1, O1. Знайдіть відстань OO1, якщо AA1=11 м, BB1=33 м. Відрізок AB не перетинає площину α. а.28 м б.44 м в.22 м г.11 м 3.Вершинами трикутника ABC є середини відрізків OA1, OB1, OC1. Точка О не належить площині ∆ABC. У скільки разів периметр ∆A1B1C1 більший від периметра ∆ABC? а.Більший у чотири рази б.Більший у 0,5 рази в.Периметри однакові г.Більший у два рази

1
Ответы:

1) відповідь: б. Паралельні

2) відповідь: в. 22 м

складемо пропорцію:

11x = 33x = 2(33x - 11x)

11x = 33x = 66x - 22x

66x = 33x = 44x

x = 1/2

44 * 1/2 = 22

3) відповідь: г. Бильший в два раза

2 Решение
Отв. дан Savage
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте