Физика 8-9 класс Ферузе

1.Контейнерлерде бірдей газдың молекулалары берілген. Дөңгелекшелер газ молекулаларын, стрелкалар газ молекулаларының қозғалыс бағытын және жылдамдығын сипаттайды. Ұзын стрелка жоғары жылдамдықты сипаттайды. Қай контейнердегі газдың тығыздығы төмен және температурасы жоғары?

1
Ответы:

1. Жауап: A контейнердегі газдың тығыздығы төмен

3. Массасы = 23 г суды t, = 20" С-тан t, = 80" С дейін қыздыру үшін қажет жылу мөлшері Q. (*9 = 4200 Дж/кг °с

Q = cm(t1 - t2)

Q = 4200 * 0.023 * 60 = 5795 Дж

4.1. (a) Шыны арқылы энергияның (жылудың) тасымалдану процесі қалай аталады?

Жауабы: жылу өткізгіштік.

Әр түрлі заттардың жылу өткізгіштігі әр түрлі. Егер сіз су құйылған пробирканың түбіне мұз кесегін салып, оның жоғарғы ұшын алкоголь шамының жалынының үстіне қойсаңыз, онда біраз уақыттан кейін пробирканың жоғарғы бөлігіндегі су қайнап, мұз ерімейді. Демек, су, барлық сұйықтықтар сияқты, нашар жылу өткізгіштікке ие.

Газдардың жылу өткізгіштігі одан да нашар. Ауадан басқа ештеңе жоқ пробирканы алып, оны алкоголь шамының жалынына қойыңыз. Пробиркаға салынған саусақ жылуды сезбейді. Демек, ауа мен басқа газдардың жылу өткізгіштігі нашар.

(b)Бірінші тәжірибеде төмендегі судан жоғарыдағы мұзға энергияның берілуін сипаттайтын негізгі процестің атын

Жауабы: жылу өткізгіштік

Жауап: конвекция.

Сонымен қатар, төменгі қабаттар кеңейеді, архимед күші жоғарылайды, олар қалқып шығады, салқындарымен араласады, келесілері өз орнын алады, бәрі бірдей қыздыру пайда болғанға дейін.

1
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте