Регистрация Вход
Физика 10-11 класс Sashaaa

1.Для яких систем відліку формулюється другий закон Ньютона?
а.Для рівномірних
б.Для будь-яких
в.Лише для системи, що пов’язана із Землею
г.Для інерціальних
2.У скільки разів зменшиться сила тяжіння, якщо з поверхні Землі піднятися на висоту, рівну радіусу Землі?
а.не зміниться
б.у 3 рази
в.у 2 рази
г.у 4 рази

3.Тіло масою 5 кг рухається під дією двох сил: 3 Н та 4 Н. Обчисліть модуль прискорення тіла, якщо сили діють в протилежних напрямках.
а.0,2 м/с2
б.2,4 м/с2
в.1 м/с2
г.1,4 м/с2
4.Обчисліть вагу хлопчика масою 50 кг, який їде у ліфті. Ліфт рухає вверх з прискоренням 2 м/с2. Відповідь запишіть у ньютонах. Прискорення вільного падіння вважати рівним 10 м/с2. (у відповіді вказати лише значення, без одиниць вимірювання).
В поле «Відповідь» необхідно записати значення у вигляді числа
5.

0
Ответы:

1. відповідь: г. Для інерціальних

У механіці Ньютона прискорення тел обумовлено тільки їх взаємодією. Отже, другий закон Ньютона справедливий в інерційних системах відліку. 2 закон Ньютона називають ще основним законом динаміки. Під тілом на увазі матеріальну точку, рух якої розглядають в інерціальній системі відліку. 1. Формулювання. «У інерційних системах відліку прискорення, що купується матеріальною точкою, прямо пропорційно викликає його силі, збігається з нею за напрямком і обернено пропорційно масі матеріальної точки». 2. Визначення. Сила, що діє на тіло, дорівнює добутку маси тіла на що повідомляються цією силою прискорення, причому напрямки сили і прискорення збігаються.

2. відповідь: г. у 4 рази

R - радіус Землі;

h - висота тіла над поверхнею Землі.

g = G * (M / (R + h)²)

Зменшиться в 4 рази.

3. відповідь: а. 0,2 м/с²

Оскільки сила - векторна величина, а наші сили спрямовані протилежно, знайти результуючу силу можна віднявши від першої силу другу, тобто 4 - 3 = 1 (Н)

За другим законом Ньютона: F = ma

a = F / m = 1/5 = 0,2 (м / с)

4. відповідь: 600

дано:

а = 2 м/с ²

m = 50 кг

P-?

П = m (g + a),

g = 10м / с - це постійна величина

P = 50 (10 + 2) = 600H

P = 600 H

5. відповідь: 7,5

Візок масою 20 кг може котитися без тертя. На візку лежить брусок масою 2 кг. Коефіцієнт тертя між бруском і візком

дорівнює 0.25. До бруска прикладена сила F = 19.6 Н. Знайдіть прискорення бруска. g=10

Максимальна сила тертя f менше сили F. Тому сила F викличе ковзання бруска по візку. У бруска і візки будуть різні прискорення a1, і a2. Сила тертя матиме під час руху максимальне значення f = um0g = 4,9 H. Рівняння другого закону Ньютона для бруска і візки:

f = m₀a₁ * μm₀g = ma₂

a₁ = (F - μm₀g)/m₀ = 7,5

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте