Регистрация Вход
Информатика 10-11 класс Sashaaa

1.Якщо значення в ряді даних зростають, потім спадають, потім знову зростають, то доцільно вибрати лінію тренду:
а.Поліноміальну
б.Логарифмічну
в.Поліноміальну зі степенем 3
г.Лінійну

2.Якщо значення ряду даних спочатку зростають, а потім спадають або навпаки, то доцільно вибрати лінію тренду:
а.Поліноміальну зі степенем 3
б.Логарифмічну
в.Поліноміальну зі степенем 2
г.Лінійну

3.Якщо значення в ряді даних зростають або спадають, то доцільно вибрати лінію тренду:
а.Поліноміальну зі степенем 3
б.Поліноміальну
в.Лінійну
г.Логарифмічну

4.Графічне зображення, що наочно відображає співвідношення між числовими даними за допомогою лінійних відрізків або геометричних фігур
а.Текст
б.Формула
в.Діаграма
г.Таблиця
5.

0
Ответы:

1. відповідь: в. Поліноміальну зі степенем 3

Поліноміальна апроксимація використовується для опису величин, поперемінно зростаючих і відбувають. Вона корисна, наприклад, для аналізу великого набору даних про нестабільну величиною. Ступінь полінома визначається кількістю екстремумів (максимумів і мінімумів) кривої. Поліном другого ступеня може описати тільки один максимум або мінімум. Поліном третього ступеня має один або два екстремуми. Поліном четвертого ступеня може мати не більше трьох екстремумів.

2. відповідь: в. Поліноміальну зі степенем 2

3. відповідь: в. Лінійну

Лінійна апроксимація - це пряма лінія, що щонайкраще описує набір даних. Вона застосовується в найпростіших випадках, коли точки даних розташовані близько до прямої. Говорячи іншими словами, лінійна апроксимація хороша для величини, яка збільшується або зменшується з постійною швидкістю.

4. відповідь: в. Діаграма

Діаграма - графічне представлення даних лінійними відрізками або геометричними фігурами, що дозволяє швидко оцінити співвідношення декількох величин. Являє собою геометричне символьне зображення інформації із застосуванням різних прийомів техніки візуалізації.

5. 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте