Регистрация Вход
Химия 8-9 класс Nazar

Берілген заттардың ішінен нәтижесінде газ ,тұнба , су түзілетін реакция теңдеуін құрыстырып, толық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңыз.
Na2CO3 , СaO, NaOH ,AlCl3, HCl,CuSO4

0
Ответы:

1) 2Na(+) + CO3(2-) + 2H(+) + 2Cl(-) → 2Na(+) + 2Cl(-) + H2O + CO2↑

CO3(2-) + 2H(+) → H2O + CO2↑

2) H(+) + CL(-) + Na(+) + OH(-) = Na(+) + CL(-) + H2O

H(+) + OH(-) = H2O

3) 2H +2Cl+ CaO= Ca+ 2Cl +H2O

2H+ CaO= Ca+ H2O

4) Al3+ + 3Cl- + HOH ⇄ AlOH2+ + 2Cl- + H+ + Cl-

Al3+ + HOH ⇄ AlOH2+ + H+

5) Na(+) + OH(-) + H(+) + Cl(-) = Na(+) + Cl(-) + H2O

OH(-) + H(+) = H2O

2Решение
Отв. дан Jooooo
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте