Регистрация Вход
Физика 4-7 класс Zarinatoktargazy

1. Физикалық шамалардың өлшем бірліктерін ХБЖ-не келтіріп, сәйкестігін көрсетіңіз.
Жолаушының жүрген
уақыты 1 сағ 0,1 м3
Пойыз жылдамдығы 108
км/сағ 3600 м/с
Қораптын көлемі
100 см3 0,1·10-3 кг
Жүктің массасы
100 г 30 с
Мензуркадағы
сұйықтықтың көлемі 100
мл
100·10-6 м3
2. Келесі шамаларды үлестік және еселік қосымшаларды қолданып жазыңыз:
1) 1,44×106 байт
2) 1,8×10-1 м
3) 3×10-6 с
4) 25×10-3 м
7
3. a) Дәптер ұзындығын өлшеу үшін сызғыштың дұрыс қойылған суретін көрсетіңіз.
1 2
3 4
b) Өлшеуіш цилиндрдің бөлік құнын анықтаңыз ________мл.
c) Суретте көрсетілген өлшеуіш цилиндрге құйылған сұйықтың көлемін қателікті ескере
отырып анықтаңыз және оны келесі түрде жазыңыз: V=_____±_____ мл.

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте