Регистрация Вход
Физика 10-11 класс вася

1)
Щоб розтягнути пружину на 3 см потрібно прикласти силу 60 Н. З якою сило потрібно розтягувати цю пружину, щоб розтягнути її ще на 2 см?
2)
Знайдіть силу тертя, яка діє на шини автомобіля, коли він починає гальмувати на горизонтальній ділянці шляху. Коефіцієнт тертя шин об асфальт складає 0,7. Маса автомобіля з водієм – 1,1 тонна.
3)
За третім законом Ньютона, з якою силою кінь тягне повозку, з такою ж силою і повозка діє на коня. Чому тоді вони все ж рухаються у бік коня, а не у бік повозки? Зробіть рисунок та надайте пояснення.

0
Ответы:

1) 3 - 60

5 - ×

× = 100

Відповідь: 100Н

2) Fтр = P * на коефіцієнт тертя.

Де Р - це вага автомобіля і водія.

Р = mg, де g = 10Н / кг.

m = 1.1т = 1100кг.

Р = 1100кг * 10Н / кг = 11000 Н. Fтр = 0.7 * 11000 = 7700Н

Відповідь: 7700 Н = 7,7 кН

3) за третім законом Ньютона f1 = f2. рівнодіюча сил, прикладена і до коня, і до воза дорівнює нулю. за першим законом Ньютона кінь із возом або рухаються рівномірно і прямолінійно, або спочивають. отже, кінь із возом рухаються в ту сторону, куди направлена початкова швидкість, тобто в сторону руху коня.

2
Отв. дан Pilot
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте