Регистрация Вход
Химия 10-11 класс вася

1.Укажіть реагенти для лабораторного добування ацетилену
а.етен і вода
б.кальцій карбонат і вода
в.кальцій карбід і вода
г.кальцій силікат і вода
2.
Укажіть, що спостерігається під час пропускання етену через бромну воду
а.розігрівання речовин
б.зміна кольору бромної води
в.випадання білого осаду
г.знебарвлення бромної води
3.
Укажіть реакції, характерні для ненасичених вуглеводнів
а.приєднання, окиснення окисниками
б.заміщення й окиснення
в.приєднання, заміщення
г.горіння
4.
Укажіть, під час якого процесу утворюється 1,2-дибромометан
а.бромування етану на світлі
б.приєднання молекули брому до молекули етену
в.приєднання молекули брому до молекули ацетилену
г.приєднання бромоводню до ацетилену, якщо кількості речовин НВr і С2Н2, співвідносяться як 1 : 1
5.
Визначте речовини Х та Х1 у реакції:
Х + Х1 → С4Н6Cl2
а.Х – С4Н8, Х1 - Cl2
б.Х – С4Н6, Х1 - НCl
в.Х – С4Н6, Х1 - Cl2
г.Х – С4Н8, Х1 - НCl
6.
Укажіть назву речовини, яка утворюється на першій стадії взаємодії ацетилену із бромною водою
а.1,1,2,2-тетрабромоетан
б.2,2-дибромоетен
в.1,2-дибромоетан
г.1,2-дибромоетен

0
Ответы:

1. відповідь: в .кальцій карбід і вода

Ацетилен в лабораторії отримують дією води на карбід кальцію CaC2. Карбід кальцію дуже енергійно взаємодіє з водою. Для уповільнення реакції на практиці можна використовувати насичений розчин кухонної солі.

2. відповідь: г. знебарвлення бромної води

При пропущенні етилену через бромную воду і розчин перманганату калію відбувається знебарвлення розчинів тому, що етилен (за місцем подвійного звязку) вступає в реакцію приєднання.

3. відповідь: в. приєднання, заміщення

Ненасичені вуглеводні - це вуглеводні, молекули яких мають менше число атомів водню, ніж насичені. Особливості ненасичених вуглеводнів, тому коли вони вступають в реакцію, вони являюстя слабкими по стркутуре, і відбувається реакція розкладання.

4. відповідь: б. приєднання молекули брому до молекули етену

1,2-диброметан можна отримати по реакції етилену з бромом: C2H4 + Br2 → CH2Br-CH2Br.

5. відповідь: в.Х – С4Н6, Х1 - Cl2

C4H6 + Cl2 = C4H6Cl4

6. відповідь: а. 1,1,2,2-тетрабромоетан

Ацетилен отримуємо дією води на карбід кальцію. Припустимо виділяється ацетилен через бромную воду. Спостерігаємо знебарвлення бромної води. Бром приєднується до ацетилену за місцем потрійного звязку. При цьому утворюється зєднання з чотирма атомами брому в молекулі

2
Отв. дан User3
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте