Регистрация Вход
География 10-11 класс вася

1.Найвищий рівень народжуваності на території Великої Британії спостерігається:
а.У шотландському Лоуленді
б.У східній частині Північної Ірландії
в.У південному Уельсі
г.У центральній частині
2.
Який рівень урбанізованості у Великій Британії?
а.82,6
б.54,8
в.89,4
г.90,1
3.
Який сектор економіки домінуючий у Великій Британії?
а.Первинний
б.Четвертинний
в.Вторинний
г.Третинний
4.
Яких найбільше на території Великої Британії електростанцій?
а.ГЕС
б.АЕС
в.ВЕС
г.ТЕС
5.
Передовим видом промисловості є:
а.Електронна промисловість
б.Харчова
в.Текстильна
г.Машинобудування
6.
За віросповіданням британці є:
а.Протестанти
б.Католики
в.Православні
г.Мусульмани

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте