Регистрация Вход
Геометрия 10-11 класс вася

1.Точка D належить відрізку AB, причому BD:BA=1:4. Через точку A проведено площину α, а через точку D – відрізок DD1, паралельний α. Пряма BD1перетинає площину α в точці C. Знайдіть DD1, якщо AC=12 см.
а.3 см
б.6 см
в.2 см
г.4 см
2.
На стороні BC паралелограма ABCD обрано точку C1 таку, що C1 B=3 см. Площина, паралельна діагоналі AC, проходить через точку C1 та перетинає сторону AB в точці A1. Знайдіть AD, якщо A1 C1 =4 см, AC=12 см.
а.9
б.8
в.6
г.12
3.
Відрізок AB не перетинає площину α. Через кінці відрізка AB і його середину C проведено паралельні прямі, що перетинають площину α відповідно в точках A1, B1 і C1. Знайдіть довжину відрізка CC1, якщо AA1=18, BB1=32.
а.25
б.30
в.50
г.20

4.Точка F не лежить у площині трикутника SQT. Точки R, W, L і O – середини відрізків SF, FQ, QT і ST відповідно. RL=WO=11 см, SQ=14 см. Знайдіть квадрат довжини відрізка FT.
5.Через точку перетину медіан трикутника ABC паралельно прямій AB проведено площину, яка перетинає сторони AC і BC у точках D і E відповідно. Знайдіть довжину відрізка DE, якщо AB=18 см.

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте

Другие вопросы в разделе - Геометрия

радость
радость
Nazar
Nazar
Nazar
Nazar
Nazar
Nazar