Регистрация Вход
История 10-11 класс вася

1.Після розпуску Центральної Ради до влади прийшов:
а.М. Міхновський
б.П. Скоропадський
в.В. Винниченко
г.С. Петлюра
2.
За якої влади було відкрито Українську академію наук?
а.УНР доби Центральної Ради
б.гетьманату
в.радянської України
г.УНР доби Директорії
3.
Яка організація в серпні 1918 р. об’єднала сили, опозиційні до гетьманського режиму?
а.Загальна Українська Рада
б.Українська Національна Рада
в.Український національний союз
г.Союз визволення України
4.
Яке положення розкриває сутність аграрної політики П. Скоропадського?
а.Вилучення землі у поміщиків без викупу, проте з компенсацією витрат на технічні вдосконалення
б.Конфіскація нетрудових землеволодінь; наділення селян землею на умовах колективного її обробітку
в.Скасування приватної власності на землю, наділення селян землею без викупу
г.Відновлення поміщицької власності на землю, підготовка земельної реформи, яка передбачала наділення селян землею за викуп
5.
Яка подія спричинила зречення влади П. Скоропадського?
а.Закінчення Першої світової війни
б.Програш гетьманських військ під Мотовилівкою
в.Наступ більшовицьких військ на Київ
г.Захоплення білогвардійськими військами Лівобережної України
6.

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте