Регистрация Вход
Информатика 10-11 класс вася

Завдання 1. Розв’язування рівнянь графічним способом у GRAN1. (5 балів)
Розв’язати рівняння графічним способом.
Для цього потрібно виконати таку послідовність дій:
1. Запустити програму GRAN1.
2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Явна: Y=Y(X).
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле Y(X)= діалогового вікна Введення виразу залежності вираз X^3-2*X+6.
5. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік. На екрані у вікні Графік отримаємо графік уведеної функції.
6. Установити вказівник послідовно в точки перетину графіка функції з віссю Оx.
7. Визначити наближене значення кореня рівняння, яке відображається у верхній частині вікна Графік.
8. Зробіть скріншот побудованого графіку у програмі Gran1.
9. Відкрийте програму MSWord, напишіть Завдання 1, вставте скріншот і запишіть наближене значення кореня рівняння (Відповідь: )
2. Завдання 2. Розв’язування систем рівнянь. (5 балів)
Для системи рівнянь алгоритм знаходження наближеного розв’язку виглядатиме так:
1. Побудувати графіки кожного з рівнянь системи.
2. Відмітити на координатній площині точки перетину побудованих графіків.
3. Визначити координати вказаних точок.
Розв’язати систему рівнянь графічним способом.
Для цього потрібно:
1. Запустити програму GRAN1.
2. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Неявна: 0=G(X,Y).
3. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
4. Увести в поле діалогового вікна Введення виразу залежності вираз X+3*Y-9.
5. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік.
6. Вибрати у вікні Список об’єктів тип залежності Неявна: 0=G(X,Y).
7. Вибрати у меню Об’єкт команду Створити.
8. Увести в поле діалогового вікна Введення виразу залежності вираз 2*X-Y-4.
9. Вибрати у меню Графік команду Побудувати графік..
10. Вибрати вказівником точку перетину графіків функцій.
11. Визначити координати точки перетину у вікні Графік.
12. Зробіть скріншоти побудованих графіків у програмі Gran1.
13. Відкрийте програму MSWord, напишіть Завдання 2, вставте скріншоти і запишіть наближений розв’язок системи рівнянь (Відповідь: )
Завдання 3. Напишіть висновок (2 бали)
Опишіть призначення і основні можливості програми GRAN 1 (5-7 речень).

0
Ответы:
Для написания вопросов и ответов необходимо зарегистрироваться на сайте